Iskolai szociális segítés

Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

 

2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kötelező jelleggel, új elemként jelenik meg minden Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatási körében. A köznevelési intézményekben folyó szociális támogató szolgáltatások bővítése, a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítést végző szociális szakemberek kezdik meg munkájukat a Kalocsa járásában működő összes tanintézményben.

Az óvodai és iskolai szociális munka során nyújtott szolgáltatások célja, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorú gyermekek körében:

 • óvodai és iskolai beilleszkedés elősegítése
 • az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése
 • egészségfejlesztés
 • veszélyeztetettség megelőzése, illetve mérséklése, megszüntetése

 

Az óvodai és iskolai szociális segítő az alábbi területeken tevékenykedhet

 

 1. Csoportban végzett szociális munka keretein belül:
 2. a gyermek megfigyelése csoporthelyzetben, illetve az osztály/csoport működésének megfigyelése
 3. a gyermekek számára kommunikációs és emocionális készségek, képességek fejlesztését támogató foglalkozások szervezése
 4. az osztályok, csoportok számára tájékoztató és készségfejlesztő foglalkozás szervezése, különös tekintettel az alábbi témákra: gyermeki és emberi jogok, esélyegyenlőség, digitális biztonság, függőségek, társas kapcsolatok, bántalmazás és konfliktusok kezelése
 5. szülőcsoportok szervezése, vezetése, különösen: aktuális gyermeknevelési problémák pl. digitális szülőség, speciális helyzetű gyermekek szüleinek önsegítő csoportja.
 6. szakmai műhely pedagógusoknak szociális és gyermekjóléti kérdésekben, különösen a jelzőrendszeri feladatokról, veszélyeztetettség jeleiről

 

 1. Közösségi szociális munka keretein belül:
 2. támogatja a szakmai team együttműködését
  • katalizálja, koordinálja az együttműködést az adott köznevelési intézményhez kapcsolódó szakemberekkel, a partner intézményekkel
 3. közösségépítő rendezvényeken vesz részt, azokat szervezi
  • lehetőség szerint részt vesz a köznevelési intézmény által szervezett közösségi rendezvényeken
  • szabadidős programokat szervez a gyermekek és szüleik számára
  • együttműködik a köznevelési intézményen belül működő szülői és tanulói szervezetekkel

 

 1. Egyéni szociális munka keretein belül:
 2. a gyermeknek, szülőknek, pedagógusoknak információt nyújtanak az elérhető szociális szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről, az elérhető egyéb – egészségügyi, jogi, kulturális – szolgáltatásokról.
 3. szükség esetén delegálják a gyermeket, szülőt a megfelelő intézménybe/szolgáltatásba, segítik az ügyintézést.
 4. tanácsot adnak a gyermeknevelés és a családi élet egyéb területein,az óvodában/iskolában jelentkező problémák kapcsán, különös tekintettel a beilleszkedési nehézségekre, a gyermek szociális és mentális fejlődésével kapcsolatos kérdésekre, pályaorientációra.
 5. szakmai konzultációt biztosítanak a pedagógusok számára a fenti témákon túl a gyermekcsoportok működését érintő kérdésekben, különös tekintettel iskolai erőszak, zaklatás témájában.

 

 1. Szülőkkel, családokkal végzett szociális munkakeretein belül:
  • tanácsadás, konzultáció családoknak a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, illetve egyéb problémák kapcsán, közvetítés a szülő gyerek kapcsolatban
  • részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken
  • szülői értekezleten való részvétel
  • családlátogatások

 

 

Kérdés esetén a 06-30-524-2979 telefonszámon elérhető a Kalocsai Szent István Gimnázium iskolai szociális segítője: Umenhoffer Sarolta

Pályázatok

Fenntartó

Bajai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Sárosi Magdolna

6500 Baja, Kenderes út 5-7.

Közösségi oldalaink

Kövess minket facebookon is!

Kapcsolat

Kalocsai Szent István Gimnázium

6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25.

Intézményvezető: 06-78-461-412

Intézményvezető-helyettes: 06-78-466-824

Titkárság: 06-78-462-660

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.